Ταινίες Συσκευασίας

Ταινία Αλουμινίου

 • Ταινία Αλουμινίου
  Ταινία Αλουμινίου

 • Ταινία Αλουμινίου
  Ταινία Αλουμινίου

 • Ταινία Αλουμινίου
  Ταινία Αλουμινίου

Περιγραφή
Αυτοκόλλητη ταινία από αλουμίνιο και κόλλα hot-melt. Κατάλληλη για εφαρμογές θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού όπως μόνωση σωληνώσεων και μπουριών. Το φιλμ αλουμινίου προσφέρει εξαιρετικές ανακλαστικές ιδιότητες στη ζέστη και την ηλιακή ακτινοβολία. Διαθέσιμη σε διάφορες διαστάσεις.

 

Εφαρμογές - Βιομηχανίες
Κατασκευές
Βιομηχανία Μετάλλων
Χρήσεις
Προστασία Επιφανειών
Περίδεση
Περιτύλιξη

Επικοινωνία

 •   Καποδιστρίου 5, Μεταμόρφωση
       Ελλάδα, ΤΚ 14452
 •   +30 210 32 12 904
 • +30 210 32 19 580
 •   +30 210 32 19 580
 • info@pakohart.gr